Προτεραιότητα στον “πολιτισμό”, η Δημοτική Αρχή Επενδύει 12.400,00€ στα ‘Καλοκαιρινά Φεγγάρια – Δύο Συναυλίες”

 Προτεραιότητα στον “πολιτισμό”, η Δημοτική Αρχή Επενδύει 12.400,00€ στα ‘Καλοκαιρινά Φεγγάρια – Δύο Συναυλίες”

Η δημοτική επιτροπή έλαβε μια σημαντική απόφαση, εγκρίνοντας την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 12.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Καλοκαιρινά Φεγγάρια – Δύο Συναυλίες». Η υπηρεσία αυτή στοχεύει στην ψυχαγωγία των δημοτών μέσω δύο καλοκαιρινών συναυλιών, προσφέροντας μια ανάσα πολιτισμού και διασκέδασης.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6114.02, με τίτλο «Αμοιβές καλλιτεχνών», και φέρει τον ταξινομημένο κωδικό C.P.V. 92312130-1, ο οποίος αφορά τις ψυχαγωγικές υπηρεσίες μουσικών συγκροτημάτων. Η έγκριση αυτή αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2024.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΠΕΑ: 2593/3-6-24 εισήγηση, που περιλαμβάνεται στο σκεπτικό μέρος της παρούσας απόφασης, η διοργάνωση αυτών των συναυλιών αναμένεται να ενισχύσει την πολιτιστική ζωή της πόλης, προσφέροντας στους κατοίκους και στους επισκέπτες την ευκαιρία να απολαύσουν ποιοτική μουσική ψυχαγωγία υπό το φως του καλοκαιρινού φεγγαριού.

OROSIMO RAFINAS

Η δημοτική αρχή συνεχίζει να επενδύει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, αναγνωρίζοντας τη σημασία της πολιτιστικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η πόλη υποδέχεται πλήθος επισκεπτών.

Με την έγκριση αυτής της πίστωσης, η δημοτική επιτροπή επιδεικνύει τη δέσμευσή της στην προώθηση της πολιτιστικής δραστηριότητας και στην παροχή ποιοτικών ψυχαγωγικών υπηρεσιών στους δημότες. Παρά τις άλλες ανάγκες που υπάρχουν στο δήμο, η επένδυση στον πολιτισμό αποδεικνύεται εξίσου σημαντική και επωφελής για την κοινωνία.