Ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στον Δήμο Πεντέλης: Σύμβαση ύψους 791.666 ευρώ για την προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού

 Ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στον Δήμο Πεντέλης: Σύμβαση ύψους 791.666 ευρώ για την προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού

Ο Δήμος Πεντέλης ενισχύει την πολιτική προστασία και τη διοικητική – επιχειρησιακή ικανότητά του με την υπογραφή σύμβασης ύψους 791.666 ευρώ μεταξύ του δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η σύμβαση αφορά τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής – επιχειρησιακής ικανότητας του δήμου, καθώς και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στον Δήμο Πεντέλης».

Η δήμαρχος Πεντέλης, Νατάσσα Κοσμοπούλου, υπέγραψε τη σύμβαση που αφορά στην απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικού με στόχο την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας του δήμου. Το έργο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τη σύμβαση να αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του υπουργείου Εσωτερικών.

Μπρούτζινα φωτιστικά

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει:

  • Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας.
  • Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού πυρκαγιάς.
  • Προμήθεια συστήματος τηλεϊατρικής για την καταπολέμηση της πανδημίας Covid-19 στον Δήμο Πεντέλης, με περιλαμβανόμενο σύστημα τηλεϊατρικής και panic button.

Με αυτήν την επένδυση, ο Δήμος Πεντέλης ενισχύει την ικανότητά του να αντιμετωπίζει κρίσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών του.