Περιφερειάρχης Αττικής Ν Χαρδαλιάς: “Αναγκαία Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη Νέα Μητροπολιτική Αττική. “

 Περιφερειάρχης Αττικής Ν Χαρδαλιάς: “Αναγκαία Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη Νέα Μητροπολιτική Αττική. “

Στη Περιφέρεια η Διαχείριση των Μεγάλων Έργων.

Σε μια σημαντική ομιλία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε την επείγουσα ανάγκη για μια νέα μητροπολιτική προσέγγιση στη διακυβέρνηση της Αττικής, καθώς και για μια άμεση μεταρρύθμιση του μοντέλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε τη σημασία της μητροπολιτικής διάστασης ως πραγματικό μοντέλο αποκεντρωμένης διακυβέρνησης που επιτρέπει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες των πολιτών. Επιπλέον, χαρακτήρισε τη μητροπολιτικότητα ως “πολλαπλασιαστή ισχύος” για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η κλιματική αλλαγή, η δημόσια υγεία και η διαχείριση των απορριμμάτων.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην ανάγκη για διαφανή και αποτελεσματική διαχείριση των μεγάλων έργων υποδομής, καθώς και στη σημασία της έγκαιρης παροχής λύσεων στις καθημερινές ανάγκες των πολιτών.

Τέλος, ο κ. Χαρδαλιάς εξέφρασε την προθυμία του να συνεργαστεί αλλά και να συγκρουστεί, αν χρειαστεί, προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός στόχος της αποτελεσματικής και χρήσιμης διακυβέρνησης και της παροχής λύσεων στα προβλήματα της περιφέρειας.

Οι δηλώσεις του Περιφερειάρχη αναδεικνύουν τη σοβαρότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Αττική και την ανάγκη για μια νέα προσέγγιση στη διακυβέρνηση της περιοχής.