Εναρκτήρια Εκδήλωση του έργου PhotoClimateVision

 Εναρκτήρια Εκδήλωση του έργου PhotoClimateVision

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 4 Απριλίου στις 15:00 στον Πολυχώρο Escape Athens.

Το έργο «PhotoClimateVision» εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» του χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2023.

Το έργο υλοποιείται από το Ινστιτούτο για τη Διαφορετικότητα και την Ενσωμάτωση και τον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου.

Safepark

Το «PhotoClimateVision» είναι μια πρόταση διοργάνωσης φεστιβάλ φωτογραφίας με επίκεντρο την κλιματική αλλαγή, το οποίο επιχειρεί να εξηγήσει το πώς αυτή γίνεται αντιληπτή στις πόλεις που ζούμε.

Σκοπός της πρότασης είναι:

1) να αναδειχτούν οι κλιματικές προκλήσεις μέσα από ένα καλλιτεχνικό ταξίδι με αφετηρία τις περιοχές προέλευσης των μελών των ομάδων – στόχου και κατάληξη τις γειτονιές των πόλεων στις οποίες ζουν, για να παρουσιάσουν ό,τι τους συναρπάζει, τους συγκινεί και τους ενώνει σε σχέση με το κλίμα και

2) να προωθηθεί μια καλή πρακτική ένταξης των προσφύγων/ μεταναστών σε τοπικό επίπεδο υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.

Στόχος του PhotoClimateVision είναι ο συνδυασμός της καλλιτεχνικής έκφρασης με τη διάδοση επιστημονικά αξιόπιστων πληροφοριών και ευαισθητοποίηση των μελών των ομάδων – στόχου σχετικά με την κλιματική δράση.

Ομάδες – στόχοι των εκπαιδευτικών επιστημονικών και καλλιτεχνικών ενεργειών είναι οι πρόσφυγες/μετανάστες και οι ενεργοί πολίτες.