Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου. Είκοσι (20) προσλήψεις για κάλυψη αναγκών του δήμου (όλα τα ονόματα)

 Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου. Είκοσι (20) προσλήψεις για κάλυψη αναγκών του δήμου (όλα τα ονόματα)

Σύμφωνα με απόφαση που αναρτήθηκε στην διαύγεια και μπορείτε να την δείτε (ΕΔΩ), προσλήφθηκαν είκοσι (20) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μέσω Δ.ΥΠ.Α. και στο πλαίσιο του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, ήτοι από 1/4/2024 έως 1/3/2025 και με δυνατότητα ανανέωσης για δώδεκα επιπλέον μήνες.