Έλεγχο ξεκινά το ΥΠΕΝ για την περιβαλλοντική ζημία στο Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας

 Έλεγχο ξεκινά το ΥΠΕΝ για την περιβαλλοντική ζημία στο Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας

Με έγγραφο που απέστειλε στις 20.2.2024 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ), ως αρμόδιο όργανο για την Οδηγία για την περιβαλλοντική ζημία 2004/ 35/ΕΚ (π.δ. 148/2009), ζητά από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Λ.Υ. να αποστείλει το συντομότερο δυνατόν τη σύμβαση με τον ανάδοχο καθώς και τις άδειες – εγκρίσεις, που έχουν ληφθεί για την υλοποίηση του έργου «Διευθέτηση- οριοθέτηση ρέματος Ραφήνας».

Αυτό έγινε κατόπιν της από 4.12.2023 αίτησής μας, όπως συμπληρώθηκε με την από 22.12.2023 αίτησή μας, για ανάληψη δράσης για την πρόληψη της επαπειλούμενης πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας από το έργο διευθέτησης και τον φερόμενο «καθαρισμό» του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας και την αποκατάσταση της ζημίας που έχει ήδη προκληθεί στο πλαίσιο της Οδηγίας αυτής.

Θυμίζουμε ότι δύο σχεδόν μήνες μετά (!),  η αίτησή μας διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια Αττικής χωρίς να θεμελιώνεται αρμοδιότητα της τελευταίας με αποτέλεσμα με την από 8.2.2024 αίτησή μας να ζητήσουμε την ανάκληση του σχετικού εγγράφου ΥΠΕΝ/ΣΥΓΑΠΕΖ/127999/621/30.01.2024

La Beaute Rafina

Εν τω μεταξύ καμία απάντηση δεν έχουμε λάβει μέχρι σήμερα στο αίτημά μας προς τη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής του ΥΠΕΝ και το Δασαρχείο Πεντέλης για ανάκληση της έγκρισης υλοτομίας των 143 δέντρων στην εκβολή του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας μέσα και δίπλα στον προστατευόμενο υγρότοπο Α΄ προτεραιότητας με βάση την αναληθή βεβαίωση της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής ότι τα δέντρα είναι «ξερά-στρεβλά-ασθενικά και επικινδύνως κεκλιμένα προς το οδόστρωμα» κατόπιν των περί του αντιθέτου επιστολών: α) από 15.1.2024 του WWF Ελλάς, β) από 18.1.2024 του Δρ. Σταμάτη Ζόγκαρη, Κύριου Ερευνητή ΕΛΚΕΘΕ και γ) από 31.1.2024 του Παν. Τρίγκα, Αν. Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σημειωτέον ότι εκκρεμεί και η από 12.2.2024 καταγγελία μας προς τη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής και το Δασαρχείο Πεντέλης για παράνομη κοπή και ξύλευση δέντρων στο πλαίσιο του έργου διευθέτησης του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας με αίτημα αυτοψίας, η οποία επίσης δεν έχει απαντηθεί ακόμη.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ!

megalo-rema.blogspot.com