Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου :Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης

 Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου :Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης

Τον απολογισμό της δημοτικής αρχής που δεν ο Μπουρνούς στα έξι χρόνια της δημαρχίας του, πραγματοποιεί η νέα δήμαρχος Δήμητρα Τσεβά στους μόλις δύο μήνες θητείας της!

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην 1η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Kατάστημα Ραφήνας, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023.

Σας ενημερώνουμε ότι στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε Δημοτικός Σύμβουλος, τα οποία αφορούν στα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής κατά το πρώτο δίμηνο της θητείας της, εφόσον αποσταλούν είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά στο πρωτόκολλο του Δήμου (protokolo@0164.syzefxis.gov.gr), έως τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, ήτοι έως 25-02-2024.

Μπρούτζινα φωτιστικά

Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. Εφόσον υποβληθούν συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, θα διενεργηθεί κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία πρόκειται να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.

Πέρα των ανωτέρω δέκα θεμάτων έως δύο (2) θέματα τίθενται από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ