Πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου

 Πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, διάρκειας δύο μηνών ανακοινώνει ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα   δικαιολογητικά κατά προτεραιότητα στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protokolo@0164.syzefxis.gov.gr, ή εναλλακτικά στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, επί της οδού Αραφηνίδων Αλών 12, Ραφήνα- 19009, στους αρμόδιους υπάλληλους: Σοφία Παπαγεωργίου, Ουρανία Σουλτάνη και Βασιλική Φωτιάδη (τηλ: 22943 – 21056, 21057, 21029).

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

cobs

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7)  ήμερες, και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, και συγκεκριμένα από 17-02-2024  ημέρα   Σάββατο  έως  και 23-2-2024 ημέρα  Παρασκευή

πηγή