ΑΣΕΠ: Έρχονται 140 προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης

 ΑΣΕΠ: Έρχονται 140 προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης

Ξεκινά αύριο, Σάββατο 10 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου, η υποβολή αιτήσεων για 140 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο Μουσείο Ακρόπολης.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί με 8μηνη σύμβαση εργασίας, στον τομέα της φύλαξης ή της έκδοσης εισιτηρίων. Θα προσληφθούν πτυχιούχοι Τεχνολογικής και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συγκριμένα οι ειδικότητες του ζητούνται είναι:

  • ΔΕ Φυλάκων (95 θέσεις εργασίας)
  • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (45 θέσεις εργασίας)
    Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ και οι επιλεγέντες της ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού θα απασχοληθούν σε διαχείριση ταμείου, έκδοση εισιτηρίων και η εργασία παρέχεται σε βάρδιες με κυλιόμενο ωράριο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υπογράψουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στο πρωτόκολλο του Μουσείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες (από τις 08:30 μέχρι τις 13:30)], είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 9000 900, εσωτ. 418, 419 & 420).

πηγή