Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

 Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

Με απόφαση του δημ. συμβουλίου, ορίστηκαν ως πρόεδρος ο Αντιδήμαρχος Σωτήρης Σκούφος (στη φωτογραφία) με αναπληρωματικό την εντεταλμένη σύμβουλο Κωνσταντίνα Μακρή.