Αντιδήμαρχος Βασίλης Μπουρνιάς “Να κληθεί η συμπαραστάτης του δημότη, να παρουσιάσει την έκθεση της”

 Αντιδήμαρχος Βασίλης Μπουρνιάς “Να κληθεί η συμπαραστάτης του δημότη, να παρουσιάσει την έκθεση της”

Με αναφορά του στη συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης και αφορμής δοθείσης απο την υποβολή μιας κάποιας έκθεσης, ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Μπουρνιάς, πρότεινε να κληθεί και να παρουσιάσει την έκθεση της η συμπαραστάτης του δημότη, ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου και επιπλέον να εξηγήσει γιατί επί τέσσερα χρόνια δεν υπέβαλλε έκθεση!!!